Promocje
Kraft 01 / Jesień 2019
Kraft 01 / Jesień 2019
30,00 zł 5,00 zł
szt.
Kraft 02 / Zima 2019
Kraft 02 / Zima 2019
30,00 zł 10,00 zł
szt.
Kraft 03 / Wiosna 2020
Kraft 03 / Wiosna 2020
30,00 zł 15,00 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

§1 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na Prenumeratę Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Kraft o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: sklep@kraftmagazyn.pl lub na adres pocztowy Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Kraft został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 7. Jeżeli pierwszy egzemplarz magazynu, którego dotyczy odstąpienie został wysłany Użytkownikowi przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie, należy odesłać egzemplarz razem z oświadczeniem o odstąpieniu. W przeciwnym wypadku, kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do wykonania realizacji Prenumeraty.

§2 Zwroty towaru i reklamacje

 1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z oświadczeniem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu na adres: Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne
 3. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Załącznik numer 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

Adresat: Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań

Adres e-mail: sklep@kraftmagazyn.pl


 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................

Data .................


Załącznik nr 2 - Wzór formularza reklamacyjnego

Adresat: Kraft Publishing, ulica Gwarna 7A, 61-702 Poznań

Adres e-mail: sklep@kraftmagazyn.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o chęci zareklamowanego produktu

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Opis wady:..............................

Podpis konsumenta(-ów).................

Data .................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl